صدور روادید برای گردشگران خارجی در مشهد دو برابر شده است

غلامعباس ارباب خالص رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه:
بطور میانگین از ابتدای امسال تاکنون روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ روادید برای گردشگران خارجی در مشهد صادر می شود که افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به پارسال دارد.
گردشگران با سفر به مشهد متوجه دروغ بودن تبلیغات منفی علیه ایران می‌شوند. همین امر موجب می‌شود هر گردشگر در بازگشت به موطن خود با تبلیغ مثبت موجب جذب دیگر گردشگران و نیز افزایش علاقه‌مندی شخصی برای سفر دوباره شود.
درصد گردشگران خارجی ورودی به مشهد با خانواده سفر می‌کنند و ۹۵ درصد آنان مسلمانان هستند.