اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی حائز رتبه برتر در ارزیابی عملکرد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی امیر ضیائیان سخنگوی این اداره کل امروز 29 مرداد ماه با اعلام این خبر افزود: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان طی نامه ای اعلام کرده که اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی حائز رتبه برتر در بالاترین میزان رشد امتیاز نسبت به سال گذشته شده است.

وی گفت: براساس این نامه ، رتبه برتر برمبنای نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۹۶ است.

ضیائیان تصریح کرد: براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد جشنواره شهید رجائی استان از اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در جشنواره شهید رجایی تقدیر خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی این اداره کل اظهار کرد: بنا بردرخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی  خراسان رضوی ۴ نفر از تیم کاری موثر در این فرآیند جهت تقدیر به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان معرفی خواهند شد.