خراسان رضوی با وسعت 116 هزار کیلومتر مربع و جمعیت بیش از 6 میلیون نفر چهارمین استان پهناور ایران و دومین استان پرجمعیت کشور به شمار می آید .موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و مسیر جاده ابریشم، برخورداری از بازار گسترده در داخل و کشورهای همسایه ، نیروی انسانی آموزش دیده ، ذخایر عظیم انرژی ، مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان از مهم ترین ظرفیت هایی است که موجب تعامل اقتصادی این استان با بیش از 80 کشور جهان شده است .

 

نقشه تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

 

نقشه گردشگری استان